Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/kodentr/public_html/core/lib/cls_ft.php on line 253
Kodent

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
în conformitate cu Regulamentul general nr. 2016/679 privind protectia datelor („GDPR”) și legislația națională în vigoare

 

Subscrisul _SC KODENT SRL_ vă aducem la cunoștiință că prelucrăm datele dvs. personale. Vă asigurăm că această operațiune se desfășoară  în mod responsabil și în deplină conformitate cu legislația în vigoare. În cuprinsul prezentei note  vă învederăm o serie de informații importante.

1. Datele noastre de contact sunt_Tg. Mureș, Bl. Cetății nr. 19, tel: 0748081991, facebook: https://m.facebook.com/kodentmures/?ref=bookmarks

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt dr_kovacsmarta@yahoo.com 

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:

a) Date cu caracter personal, cum ar fi:

Numele; prenumele; sexul; data naşterii/ vârsta; număr de telefon mobil/fix, CNP, date din cartea de identitate. 

Date privind imaginea: imagini/fotografii pacienți, înregistrări video

- Înregistrările apelurilor/convorbirilor/comunicărilor dintre subscriul/a și dvs..

Date referitoare la efectuarea plății serviciilor prestate, adresă de facturare

Date referitoare la asigurat în cazul asigurărilor private Regina Maria. 

b) Date cu caracter personal sensibile, după cum urmează:

- Date medicalecum ar fi: simptome, boli anterioare, alergii, diagnostic, analize și medicamente administrate în trecut, grupă sangvină, analize şi alte servicii pe care le accesaţi, rezultatele investigațiilor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră dacă este cazul; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie;

Date medicale cuprinse în cardul de sănătate, biletul de trimitere;

Datele sus-descrise sunt colectate în următoarele ipoteze:

- Atunci când apelați la serviciile subscrisului cabinet.

- Atunci când vă abonați la buletinele informative sau alte alerte oferite de subscrisul cabinet.

- Atunci când ne contactați prin diverse canale – pe pagina noastră web, prin e-mail sau alte modalități de comunicare.

- În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: societăți de imagistică dentară, autorități sau instituții publice, furnizori de servicii și sisteme IT, avocați, consultanți, contabili etc;

Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

În ipotezele în care utilizăm cookie-uri și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru).

4. Temeiurile legale în baza cărora prelucrăm datele dvs. personale sunt următoarele: 

- Executarea sau încheierea contractului cu dvs.vizând prestarea serviciilor solicitate. 

Consimțământul pe care îl acordați.  

Conformarea cu o cerință legală imperativă. De exemplu, cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a dosarelor medicale, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii , sau a altor obligaţii legale.

Interesul nostru legitim. De exemplu cazul în care vă comunicăm informatii necesare pentru protejarea stării dumneavoastre de sănătate sau în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre.

În ceea ce privesc datele dvs. cu caracter sensibil, temeiurile de prelucare ale acestora sunt:

Consimțământul dvs. explict pentru prestarea serviciilor medicale. 

Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale unei alte persoane fizice ( în situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră).

Existența unui interes public. 

Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

5. Scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sunt următoarele:

- în vederea prestării serviciilor noastre medicale;

- pentru facturarea plății și îndeplinirea obligațiilor noastre fiscale;

- comunicarea cu dvs și menținerea relației cu clienții;

- comunicări de marketing. În măsura în care v-ați dat consmițământul, vă vom ține la curent prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) referitor la ultimele noutăți din domeniu, de produse, servicii, oferte și alte asemenea. Totodată, dacă există consimțământul dvs., prelucrăm datele dvs. pentru promovarea serviciilornoastre medicale prin filmarea/înregistrarea diferitelor intervenții medicale, utilizarea acestora precum și a imaginilor/fotografiilor pacienților și medicilor pe website-ul cabinetului și pe alte rțele de socializare sau în mass-media. 

- în vederea gestionării sistemelor noastre de comunicații și IT; 

- pentru îndeplinirea unei obligații legale privind arhivarea, securitatea, ținerea evidențelor, comunicarea către asigurător extern;

- îmbunătățirea produselor și serviciilor oferite;

- supravegherea spațiilor și asigurarea unei securității cât mai corespunzătoare.

6. Datele dvs. nu vor fi divulgate către alte organizații sau profesioniți din țară sau din străinătate. Există însă o serie de cazuri în care în care este  este posibil să divulgăm datele dvs., către următoarele categorii de destinatari: 

- destinatarul ales de dvs, dacă ne solicitați sau ne dați actordul expres în acest sens;

- autorități publice( de ex.:Ministerul Sănătății, autorități fiscale etc.);

- contabili, auditori, avocați, parteneri contractuali, furnizori externi;

- orice autoritatea judiciară din România


7. Vom stoca datele dvs. atâta timp cât ni se cere prin lege în funcție de scopul pentru care sunt colectate, durata contractului de prestări de servicii medicale, perioada necesară de timp în vederea îndeplinirii obligațiilor legale. În ceea ce privesc documentele medicale, acestea pot fi stocate pe o perioadă cuprinsă între 6 luni și 100 de ani. Datele legate de factuarea serviciilor și plăți  vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani potrivit Legii 82/1991 privind contabilitatea. Datele privind înregistrările video se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile. 

8. În ceea ce privește securitatea datelor dvs. vă asigurăm că am elaborat și  implementat o serie de măsuri tehnice și organizatorice de înaltă calitate , apte să furnizeze o protecție eficientă a datelor cu caracter personal, după cum urmează:

- politici interioare dedicate;

- minimizarea datelor;

- restrângerea accesului la date;

- măsuri tehnice specifice - am achiziționat și utilizăm tehnologii care să asigure că securitatea datelor lor este protejată ( formarea și comunizarea practicilor corespunzătoare, montarea și securizarea fișetelor, monitorizarea sistemelor de IT, implementarea unor cerințe suplimentare pentru autorizarea accesului la datele cu carcater personal)

- back-upuri și audituri de securitate;

- anonimizarea datelor, acolo unde este posibilă;

- controlul furnizorilor noștri de servicii.

9. În raport de operațiunea de prelucare a datelor dvs. personale, potrivit normelor legale în vigoare, beneficiați de următoarle drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor , dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării datelor, dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la retragerea consimţământului, respectiv, dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere ( cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, România, telefon 40.318.059.211/ +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602, adresă de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro).

Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne aduceți la cunoștiință solicitările dvs. în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.


10. Vă aducem la cunoștiință că refuzul dvs. de a ne furniza datele personale solicitate, precum și intervenția ulterioară asupra acestora este de natură a împiedica executarea contractului dintre medic și dvs. În acest caz, medicul este exonerat de răspundere.

11. Nu utilizăm datele dvs. personale pentru prelucare automată, nici pentru crearea de profile.